La Mancomunitat es va constituir per prestar uns serveis als Ajuntaments que la conformen i que no els podien assumir de forma individual.

Les competències i/o objectius de la Mancomunitat, en la seva creació, eren:

  • Sostenir, conservar i millorar el sistema de bombeig, les captacions d’aigua, la xarxa d’impulsió i conducció fins al puig Cremany situat al terme de Regencós i el dipòsit existent; establir noves instal.lacions d’elevació i xarxes d’impulsió i conducció; el seu manteniment, conservació i millora.

  • Recollir, de comú acord entre Mancomunitat i Ajuntaments mancomunats, les escombraries dels domicilis particulars i vies públiques i nuclis urbans radicats en els municipis integrats en la Mancomunitat. Les operacions de dipòsit, destrucció, tractament i industrialització podrà fer-se extensives a deixalles procedents d’altres municipis, sempre que es consideri d’interès per a la Mancomunitat.

En l’actualitat

Es porta a terme als municipis mancomunats

L’entitat està inscrita en el Registre d’Entitats Locals del Ministerio de Hacienda y Función Pública amb data 22/01/1987 i amb el número 05170090.