Ajuntament de Torrent – Acord d’aprovació de l’ampliació de l’atribució per delegació de les competències del servei d’abastament d’aigua potable en alta i successió de la titularitat dels actius afectes per mutació demanial subjectiva a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

 

Ajuntament de Begur – Acord d’aprovació de l’ampliació de l’atribució per delegació de les competències del servei d’abastament d’aigua potable en alta i successió de la titularitat dels actius afectes per mutació demanial subjectiva a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

 

Ajuntament de Palafrugell – Acord d’aprovació de l’ampliació de l’atribució per delegació de les competències del servei d’abastament d’aigua potable en alta i successió de la titularitat dels actius afectes per mutació demanial subjectiva a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

 

Ajuntament de Regencós – Acord d’aprovació de l’ampliació de l’atribució per delegació de les competències del servei d’abastament d’aigua potable en alta i successió de la titularitat dels actius afectes per mutació demanial subjectiva a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

 

Certificat acord Comissió Gestora de l’11 d’agost de 2021