Aprovació de convenis de col·laboració amb el Consorci de la Costa Brava Girona:

1. Per la successió en la gestió del servei d’abastament en alta dels cinc municipis.

2. Per la successió en el conveni per al finançament i execució de l’actuació de reforçament de l’abastament de la Costa Brava Centre.

 

Certificat acord Comissió Gestora de l’11 d’agost de 2021